Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

 1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.1 Prodávajícím je TG s.r.o., Bělehradská 858/23, Praha, Česká republika, IČ: 19694059, tel. +420 777 112 201,

e-mail: info@shrimpaqua.eu

1.2 Kupujícím je fyzická osoba, která jakýmkoliv způsobem kontaktuje prodávajícího s úmyslem koupě zboží, které prodávající nabízí.

1.3 Kupujícím je každá fyzická osoba, která jakýmkoliv způsobem kontaktuje prodávajícího s požadavkem, aby jí prodávající opatřil zboží, které nemá zařazen v nabídce, s úmyslem koupě tohoto zboží.

1.4 Používáním web-stránek internetového obchodu prodávajícího a potvrzením objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

1.5 Tyto obchodní podmínky jsou platné až do vydání nových obchodních podmínek.

 

 1. OBJEDNÁVÁNÍ

2.1 Zboží může kupující objednávat následovně:

 1. a) prostřednictvím nákupního košíku na web-stránkách prodávajícího,
 2. b) telefonicky nebo e-mailem.

2.2 Odesláním objednávky se kupující zavazuje převzít objednané zboží a zaplatit za zboží dohodnutou cenu.

2.3 Odeslanou objednávku potvrdí prodávající do 24 hodin e-mailem a zároveň oznámí kupujícímu dostupnost a termín dodání zboží. Všechny potvrzené objednávky jsou závazné!

2.4 Prodávající se zavazuje dodat správný druh a množství zboží v dohodnuté ceně podle objednávky.

2.5 Zrušení objednávky je ze strany kupujícího možné do 2 hodin od objednání zboží bez udání důvodu. Kupující může objednávku zrušit telefonicky nebo e-mailem. Po ověření splnění podmínek zrušení objednávky potvrdí prodávající kupujícímu storno objednávky e-mailem nebo telefonicky. V případě, že již byla částka za objednané zboží uhrazena, prodávající zašle peníze zpět na bankovní účet kupujícího, nebo je doručí jiným způsobem, který si spolu dohodnou.

2.6 Prodávající má právo zrušit objednávku v případě, kdy není možné zajistit objednané zboží. V takovém případě kupujícímu ihned vrátí uhrazenou částku v plné výši, nebo mu nabídne náhradní zboží, nebo jiné řešení, pokud s tím kupující souhlasí. Prodávající má právo zrušit objednávku také v případě, že se nemůže zkontaktovat s kupujícím (chybně uvedené nebo neuvedené kontaktní údaje, nedostupnost.

 

 1. CENY

3.1 Prodávající není plátcem DPH.

3.2 Ceny uvedené na web-stránce prodejce jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné v okamžiku objednání.

3.3 K základní ceně objednávky je připočítána cena za dopravu zboží podle toho, jaký způsob doručení si kupující vybere. Cena je odvozena od celkové hmotnosti objednaného zboží a aktuální sazba je viditelná přímo v objednávce (při každém způsobu dopravy). Balné je zahrnuto v ceně dopravy.

 

 1. PLATBY

4.1 Platit za zboží může kupující  převodem na účet prodávajícího nebo platební kartou . Na základě odeslané objednávky zašle prodávající informace o platbě, které pošle spolu s potvrzením objednávky e-mailem.

Způsob platby si může kupující zvolit v objednávce a uskutečnit ji následovně:

 1. Platební kartou.
 2. převodním příkazem ze svého účtu, nebo přímým vkladem v hotovosti na účet prodávajícího.

4.2 Platba je možná v CZK a EUR na příslušný účet prodávajícího.

4.3 Daňový doklad (fakturu) zasílá prodávající kupujícímu emailem po vyřízení objednávky.

 

 1. DODACÍ PODMÍNKY

5.1 Dodací lhůta na zboží v nabídce prodávajícího je ve většině případů do 8 pracovních dnů od potvrzení objednávky, maximální doba dodání je 14 dní nebo po dohodě s kupujícím lze prodloužit. O prodloužené dodací lhůtě a termínu dodání bude prodávající kupujícího informovat při potvrzení objednávky telefonicky. Pokud kupujícímu nevyhovuje oznámena prodloužená dodací lhůta, má možnost stornovat objednávku v souladu s bodem 2.5 těchto Obchodních podmínek.

5.2 Expedice v rámci České republiky probíhá od pondělí do čtvrtka a doručení je do 24 hodin od odeslání.

5.3 Zboží je expedováno do max 48 hodin od potvrzení objednávky a od splnění všech podmínek pro vyskladnění. Při platbě převodem nebo vkladem na účet, je objednávka vyřizována až po přijetí platby. 

 

 1. DORUČENÍ ZBOŽÍ

6.1 Prodávající zajišťuje dopravu zboží kurýrní službou způsobem, který si kupující vybere z nabízených možností v objednávce.

6.2 Místo osobního odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje převzetí zboží na určeném místě.

6.3 Zboží je přiměřeně zabalené a zabezpečené. Kupující je povinen při přebírání zboží zkontrolovat neporušenost zásilky.

6.4 Za zboží odpovídá prodávající až po jeho převzetí kupujícím. Zboží se považuje za převzaté kupujícím od doby, kdy jej převzal od kurýra přepravní společnosti, nebo osobně na odběrném místě

6.5 Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání objednaného zboží kupujícímu, zaviněné přepravcem. Za poškození zásilky zaviněné přepravcem odpovídá v plném rozsahu přepravce. Takové případy řeší prodávající dodáním nového zboží kupujícímu po zaplacení všech škod přepravcem.

6.6 V e-shopu je možné zakoupit pouze zboží, které je přímo na skladě. V případě zájmu o větší množství zboží se může stát, že máme nedostatek tohoto zboží na skladě a je třeba nás kontaktovat telefonicky, nebo e-mailem. Termín dodání je v takovém případě delší a bude upřesněn podle typu zboží.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD OBJEDNÁVKY

7.1 Kupující je v souladu se zákonem oprávněn bez udání důvodu odstoupit od vybavené objednávky (dle zákona "od kupní smlouvy", pokud již kupující převzal zboží) do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží.

7.2 Zboží na vrácení musí být:

 1. a) nepoškozené,
 2. b) kompletní (včetně příslušenství, dokumentace, ...),
 3. c) s číslem objednávky, nebo faktury, kterým byl zakoupen.

7.3 Pokud se kupující rozhodne vrátit zboží podle bodu 7.1 těchto Obchodních podmínek, je povinen:

 1. a) kontaktovat prodávajícího s žádostí o odstoupení od vybavené objednávky, uvést číslo objednávky (variabilní symbol), datum koupě a číslo svého účtu pro vrácení peněz,
 2. b) zaslat zboží zpět na adresu provozovny prodávajícího - zboží se doporučuje poslat takovým způsobem a použít vhodné balení, aby během přepravy nedošlo ke znehodnocení původních obalů, ani samotného zboží (prodávající neručí za případnou ztrátu, nebo poškození zboží během přepravy),
 3. c) uhradit náklady spojené s vrácením zboží (poštovné, pojištění, ...).

7.4 Po splnění podmínek podle bodů 7.1 až 7.3 těchto Obchodních podmínek a po obdržení vráceného zboží je prodávající povinen:

 1. a) převzít zboží zpět,
 2. b) vrátit kupujícímu ve lhůtě nejpozději 15 dnů ode dne odstoupení od vybavené objednávky plnou cenu zaplacenou za zboží, kromě poplatku za dopravu.

7.5 V případě nesplnění některé z podmínek podle bodů 7.1 až 7.3 těchto Obchodních podmínek, nebude prodávající akceptovat odstoupení od vybavené objednávky a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

 

 1. ZÁRUKY A REKLAMACE

8.1 Vyřizování reklamací se řídí záručními podmínkami konkrétního zboží, obchodním zákoníkem a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zvláštními předpisy.

8.2 Záruční doba na veškeré nabízené zboží v internetovém obchodě prodávajícího je 24 měsíců, kromě živočichů. Reklamace živočichů se řídí samostatnými ustanoveními Občanského zákoníku. K uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamaci) vždy postačuje doklad o zakoupení (přiložená faktura). Předložení dokladu o zakoupení pro účely reklamace postačuje i v případě, že byl vydán záruční list, ale zákazník jej ztratil.

8.3 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích částí) způsobené používáním.

8.4 Reklamované zboží je kupující povinen doručit na reklamaci čisté, mechanicky nepoškozené. Kupující je povinen spolu se zbožím zaslat i popis vady a číslo dokladu, kterým bylo zboží zakoupeno.

8.5 POSTUP REKLAMACE:

8.5.1. Co nejdříve nás informovat e-mailem nebo telefonicky o chybě výrobku.

8.5.2. Poslat produkt zpět na adresu provozovny prodávajícího. 

 

9.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Prodávající Redline Expedition s.r.o., Tovární 1808, Česká republika, IČ: 07748604, tel. +420 773 769 616, e-mail: info@shrimpaqua.eu .( „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení,
 • e-mailovou adresu,
 • telefonní číslo,
 • adresu/sídlo.

9.2 Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

9.3 Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese info@shrimpaqua.eu

9.5 Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.shrimp.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • Měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách.
 • Základní funkčnosti webových stránek.
 • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
 • Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
 • Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
 • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
 • Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
  • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
  • PushCrew, a product of Wingify.Wingify, Inc 425 Broadhollow Road, Suite 427, Melville, NY 11747, EIN Number: 47-3263260.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

9.6 Informační systém prodávajícího je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 3829.

 

 1. Závěrečné informace

10.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky a všechny kupní smlouvy uzavřené na jejich základě se řídí právními předpisy platnými v České republice.